ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Повна назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АК ПЛЮС», зареєстроване 27.11.2017 року номер запису: 12241020000083436, код ЄДРПОУ 41758919. Товариство не має відокремлених підрозділів.

Скорочена назва - ТОВ «АК ПЛЮС»

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи - не приймалось.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи в стадії отримання.

Наглядова рада товариства - відсутня.

Директор – Ковтун Андрій Анатолійович.


Адреса товариства: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 29А.

Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, без перерви, субота та неділя – вихідні.

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ.

Ковтун Андрій Анатолійович - кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, країна громадянства - Україна, тип бенефіціарного володіння – прямий вирішальний вплив. Відсоток володіння - 100 %;

 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Розмір статутного капіталу 300 000.00 грн.

Власний капітал - 31 682 000,00 грн.

Типові документи
Правила надання послуг факторингу
Правила надання фінансового лізингу
Примірний договір надання послуг фінансового лізингу
Примірний договір про надання послуг факторингу

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Фінансова звітність та аудит станом на 31.12.2020
Фінансова звітність та аудит станом на 30.06.2021

ЦІНА ТА ТАРИФИ

Факторинг

Послуги з викупу права вимоги грошових коштів за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх вартості у вигляді Авансу на поточний рахунок Клієнта — 2-3% від загальної суми прав вимоги (не менше 5 тис. грн.). Авансування в розмірі до 90%, строк фінансування до 120 днів.

Фінансовий лізинг

Термін лізингу від 12 до 48 місяців, авансовий платіж — від 30% вартості предмета лізингу, ефективна ставка за користування коштами – з розрахунку не менше 30 % річних

ПОСЛУГИ ТОВАРИСТВА

Товариство планує надавати наступні послуги після отримання відповідної ліцензії:

- надання послуг фінансового лізингу;

-  надання послуг з факторингу.

Ліцензії в стадії отримання.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності) – відсутні особи, які надають посередницькі послуги;

Загальна сума зборів, платежів та інших втрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками – Клієнт не повинен сплачувати податки в звязку з укладенням договору про надання фінансових послуг.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання такого права:

  • Лізингоодержувач має право відмовитись від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передання обладнання становить більше 30 календарних днів. Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежі, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови.

  • Мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг – не застосовується.

  • Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – інформація зазначена в примірних договорах, розміщених на цьому сайті.

  • Порядок внесення змін та доповнень до договору – інформація зазначена в примірних договорах, розміщених на цьому сайті.

  • Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг - Неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «АК ПЛЮС» має право звернутися до ТОВ «АК ПЛЮС» як надавача фінансових послуг, а ТОВ «АК ПЛЮС» зобов'язане розглянути його у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «АК ПЛЮС» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «АК ПЛЮС».

Механізм захисту прав споживачів включає можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг ТОВ «АК ПЛЮС», здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних ТОВ «АК ПЛЮС» зазначено на сайті у реквізитах ТОВ «АК ПЛЮС». У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства - відсутні.

У випадку, якщо клієнт ТОВ «АК ПЛЮС» вважає, що з боку фінансової компанії, в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб компанії мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до Директора ТОВ «АК ПЛЮС», шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

 Як можна звернутися до Національного банку?

  • Зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 505 240. Робочі години: з понеділка по четвер – 9:00-18:00, п'ятниця – 9:00-16:45

  • Відправити лист на адресу – 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

  • Оформити звернення онлайн на сайті НБУ – https://bit.ly/3wISApF

  • Написати на електронну пошту – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • Поспілкуватися з чат-ботом у Viber, Telegram або у web-чаті на сайті НБУ. Для пошуку у месенджерах введіть “НБУ Контактний центр”.

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон для довідок: (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044) 279-48-83
E-mail: General - 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) – колишній центральний орган виконавчої влади в Україні, утворений 6 квітня 2011 року. В 2014 році приєднаний до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III

Стаття 12. Право клієнта на інформацію
1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:
відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню; перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; перелік послуг, що надаються фінансовою установою; ціну/тарифи фінансових послуг; кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків; іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про: фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг; умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги; правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги; реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів; розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.
Стаття 12-1. Розкриття інформації
1. Фінансові установи повинні розкривати:
фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства; звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
- акціонерам фінансової установи;
- органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю; звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.
2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.
3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.
4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію: повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи ;перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; річну фінансову та консолідовану фінансову звітність; відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи; рішення про ліквідацію фінансової установи; іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.
5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.